REFERENCE ZPĚTNÁ HYPOTÉKA


Dobře víme, jak nedůvěřivě a účelově působí v dnešní době prezentace referencí u různých druhů služeb. Naše reference jsou reálné a v každém jednotlivém případě se jedná o skutečné a nikoliv o fiktivní subjekty. Od několika klientů, kteří bydlí v našich nemovitostech s právem doživotního užívání, máme udělený souhlas pro zveřejnění níže uvedených referencí. S těmito klienty tak máte možnost osobně diskutovat např. otázky, týkající se naší spolehlivosti či lidského přístupu a ověřit si současně statut profesionality a poctivého jednání naší společnosti. V případě zájmu pro Vás setkání s vybranými klienty rádi domluvíme.