Výpis z listu vlastnictví bytu, k němuž jsme panu Stanislavovi zřídili a vložili do katastru nemovitostí věcné břemeno s právem doživotního bydlení a užívání.