Výpis z listu vlastnictví bytu, k němuž jsme panu Karlovi vložili do katastru nemovitostí věcné břemeno s právem doživotního bydlení a užívání

Výpis z listu vlastnictví bytu, k němuž jsme panu Karlovi vložili do katastru nemovitostí věcné břemeno s právem doživotního bydlení a užívání