Výpis z listu vlastnictví bytu, k němuž jsme paní Věře z Pardubic vložili do katastru nemovitostí věcné břemeno s právem doživotního bydlení a užívání.