7 klíčových bodů ochrany klienta


  • Je možné přijít o bydlení? Není. Bydlení a užívání nemovitosti je zajištěno věcným břemenem, které požívá obdobnou zákonnou ochranu jako např. vlastnické právo. 
  • Co když plátce renty přestane peníze posílat? Je SENIORENTA nějak chráněná? Ano. V takovém případě má klient možnost odstoupit od smlouvy a získat nemovitost zpět do svého vlastnictví s tím, že všechny vyplacené částky není povinen poskytovateli penze + vracet, neboť tyto propadnou příjemci jako smluvní pokuta.
  • Je zde i jiný způsob ochrany? Ano. Nabízíme stejný způsob ochrany, které využívají pro zajištění svých práv např. banky. Aby si banka zajistila, že budou klienti splácet pravidelně hypotéku, dochází současně s poskytnutím úvěru ke zřízení zástavního práva na nemovitosti. Obdobně mají naši klienti zajištěné platby penze + zástavním právem, které je zřizováno současně s odprodejem jejich nemovitosti.
  • Může společnost nemovitost prodat? Nemůže. Do katastru nemovitosti je spolu se zástavním právem vloženo věcné právo "zákazu zcizení".
  • Může společnost část nemovitosti pronajmout někomu cizímu? Nemůže. Věcné břemeno je zřizováno v rozsahu užívání celé nemovitosti ve prospěch seniora a takto zapsáno do katastru nemovitostí.
  • Co když dojde k úpadku společnosti? Budu se muset z nemovitosti vystěhovat? Ne! V případě, že bychom se dostali do platební neschopnosti a náš majetek měl být prodán např. v dražbě, věcné břemeno je trvale nedotknutelné a přetrvává v nezměněné podobě nadále, bez ohledu na změnu vlastníka nemovitosti. Zde je nutno připomenout existenci zástavního práva klientů, které by v případě prodeje nemovitosti chránilo v první řadě seniorův nárok na jednorázové doplacení zbývajících částek renty. 
  • Co se stane s penězi, které nebyly vyplaceny po dobu života oprávněného? Propadnou? NE! Jestliže dojde k úmrtí oprávněného (klienta) dříve, než došlo k vyplacení (ke splacení) všech zbývajících částek kupní ceny, dochází automaticky k přechodu našich závazků z nesplacených částek na právní nástupce oprávněného (na dědice). V takovém případě doplatíme celou zbývající, nevyplacenou částku dědicům, popřípadě závětí určeným osobám. Nezřídka určí klienti jako příjemce nedoplacených částek nějaký dětský domov nebo jiné subjekty, které potřebují finanční pomoc.

CELÝ PROCES PROBÍHÁ POD DOHLEDEM NOTÁŘE!