Seniorům ve věku od 65 let nabízíme řešení, jak se finančně a trvale zajistit na stáří a využít k tomu bezpečně vlastní nemovitost. Zpětnou hypotéku nabízíme v podobě SENIORENTY kdy se vyplácejí pravidelné měsíční částky ve sjednané výši. Vaši nemovitost odkoupíme a k bytu či domu Vám zřídíme věcné břemeno doživotního užívání. Toto právo Vám bude ihned vloženo do katastru nemovitostí. K účelu zpětné hypotéky může sloužit nemovitost, jež se nachází kdekoliv v České republice

Jako finanční vyrovnání si můžete zvolit např. částečné jednorázové vyplacení peněz, s tím, že zbývající část sjednané kupní ceny bude vyplácena formou renty z nemovitosti. Častěji klienti volí vyplácení celé kupní ceny formou doživotní renty z nemovitosti v měsíčních částkách, aby měli zajištěn pravidelný příjem dlouhodobě. Výši splátek si určí vždy klient - senior dle potřeby. V praxi SENIORENTA často převyšuje i klientův důchod. Vždy je s vyplácením renty spojeno právo doživotního užívání Vaší nemovitosti. Realizace je tedy 100 % a bezpečně zajištěna formou věcného břemene užívání bytu či domu vloženého do katastru nemovitostí (dle § 1297 Nového občanského zákoníku se jedná o služebnost bytu - platí též pro domy).