VÍCE PENĚZ V DŮCHODU S RENTOU

 PROČ VY?

 PROČ MY?

 • vlastníte byt nebo dům
 • chcete zůstat bydlem ve svém
 • chcete více peněz v důchodu
 • 20 let praxe a 500 spokojených klientů
 • jednání je nezávazné, poradna zdarma
 • u nás neplatíte odhad ani jiné poplatky

Všechna jednání jsou NEZÁVAZNÁ. Klienti u nás nikdy za nic neplatí. Nabídka, odhad a veškeré konzultace jsou vždy ZDARMA. Samozřejmostí je poskytnutí NEZÁVAZNÉ nabídky a bezplatného poradenství. Získejte doživotní rentu bez stěhování, poplatků a zbytečných formalit. Poraďte se kdykoliv s profesionály s dvacetiletou praxí.  

     VOLEJTE JEŠTĚ DNES 773 682 678 

NEZÁVAZNÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro účely nezávazné nabídky.  

ZÁRUKY A OCHRANA

SENIORENTA PODROBNÉ INFORMACE

Jako finanční vyrovnání si můžete zvolit např. částečné jednorázové vyplacení peněz, s tím, že zbývající část sjednané kupní ceny bude vyplácena formou renty z nemovitosti. Častěji klienti volí vyplácení celé kupní ceny formou doživotní renty z nemovitosti postupně, v měsíčních částkách. Výši splátek si určí vždy klient - senior dle potřeby. V praxi SENIORENTA (doživotní renta) často převyšuje i klientův důchod. Vždy je s vyplácením renty spojeno právo doživotního užívání Vaší nemovitosti. Realizace je tedy stoprocentně a bezpečně zajištěna formou věcného břemene užívání bytu či domu vloženého do katastru nemovitostí (dle § 1297 Nového občanského zákoníku se jedná o služebnost bytu - platí též pro domy).

Seniorům ve věku od 65 let nabízíme řešení, jak se finančně a trvale zajistit na stáří a využít k tomu bezpečně vlastní nemovitost. Zpětnou hypotéku nabízíme v podobě SENIORENTY, kdy se vyplácejí pravidelné měsíční částky ve sjednané výši. Vaši nemovitost odkoupíme a k bytu či domu Vám zřídíme věcné břemeno doživotního užívání. Toto právo Vám bude ihned vloženo do katastru nemovitostí. K účelu zpětné hypotéky může sloužit nemovitost, jež se nachází kdekoliv v České republice. Garantem celkové realizace je přímo naše společnost GARANT FINANCE, s.r.o., která působí na trhu již více než 20 let. 

VÝHODY RENTY Z NEMOVITOSTI

HLAVNÍ VÝHODY:

 • využití peněz, které jsou po dobu vlastnictví nemovitosti nedostupné
 • úspora peněz za pojištění, údržbu a daň z nemovitosti - povinnosti přecházející na nás
 • žádné skryté poplatky, jasné a neměnné podmínky
 • získání finančních prostředků bez nutnosti se z nemovitosti vystěhovat
 • zřízení věcného břemene, opravňujícího k bydlení obdobně, jako vlastnické právo
 • právně výhodnější postavení ve smluvním vztahu má vždy senior
 • neexistující rizika - vyplácení renty je zajištěno zástavním právem, smluvními pokutami a možností seniora odstoupit od smlouvy bez povinnosti vracet již vyplacenou rentu

PRAKTICKÉ VÝHODY:

 • trvalé zajištění na stáří
 • možnost cestování
 • možnost provozování nákladnějších koníčků
 • možnost finančního přilepšení také blízkým osobám
 • dostupnost lepší lékařské péče
 • sebevědomější statut ve společnosti
 • získání pocitu zabezpečení a klidného života, užívání si penze bez omezení

ZAJIŠTĚNÍ DOŽIVOTNÍHO UŽÍVÁNÍ

Zajištění práva doživotního užívání nemovitosti je realizováno bezpečnou formou zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí (pro náhled části listu vlastnictví bytu, k jednomu z námi realizovaného případu, prosíme klikněte ZDE.) Věcné břemeno, stejně tak, jako vlastnické právo, patří mezi tzv. věcná práva a podléhá stejné ochraně. Jedná se o absolutní majetkové právo, které je jednostranně nezrušitelné. V praxi to znamená, že bez souhlasu oprávněného z věcného břemene, tedy toho, kdo nemovitost užívá, nelze věcné břemeno zrušit ani vypovědět. Zákon to nedovoluje.  

DŮVĚRA A ETIKA RENTY

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby měl člověk při jakémkoliv obchodu, či objednání služby pocit profesionálního a seriózního přístupu. Dobře si také uvědomujeme, jak zásadní životní rozhodnutí naši klienti při sjednávání SENIORENTY musí učinit a jakou důvěru svým rozhodnutím projevují. Naše praxe je proto trvale postavená na statutu profesionality a poctivého jednání. Navzdory velkému počtu úspěšně realizovaných případů jsme za celou dobu našeho obchodního působení neřešili žádný případ jakéhokoliv sporu nebo stížnosti, které by byly spojeny s naší činností. Vedle dlouholetého renomé naší značky mohou dále naši klienti očekávat vysokou míru zajištění jejich práv. Plnění všech povinností z naší strany je smluvně velmi přísně ošetřeno a zajištěno tak, aby měl silnější postavení ve smluvním ujednání vždy náš klient - senior. Na této zásadě si trvale zakládáme a na straně klienta vždy vítáme možnost nezávislého právního posouzení smluvních podmínek. 

SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ RENTY

Oprávněným dotazem bývá otázka, jak konkrétně je zajištěno nejen právo doživotního užívání, ale také jaké záruky poskytujeme pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu došlo k přerušení vyplácení renty. Tyto situace jsou smluvně ošetřeny na vysoké úrovni. Nabízíme nejvyšší formu zajištění, kterou vyžadují při poskytování hypoték např. banky, a to zřízení zástavního práva na předmětné nemovitosti ve prospěch seniora. Zástavní právo doprovází notářský zápis. Standardem je dále smluvní ustanovení o odstoupení od smlouvy, a to v nejpřísnější formě. Pokud by došlo z naší strany k porušení smluvních podmínek, má klient vedle možnosti využití realizace zástavního práva dále právo nejen od smlouvy odstoupit a tím získat nemovitost zpět do vlastnictví, ale současně by všechny finanční částky, které jsme již zaplatili, propadly jako smluvní pokuta. Snažíme se tak maximálně ošetřit všechny nežádoucí situace, které by mohly, a to i nezaviněně z naší strany, nastat. Z obchodního hlediska je tedy vysoce nepravděpodobné, že bychom dobrovolně či z nedbalosti takový stav připustili. Jsme přesvědčeni, že námi poskytovaná míra zajištění zájmů klientů je na tak vysoké úrovni, že neexistují reálná rizika, která by klient při zájmu o naší rentu podstupoval. 

CO JE RENTA Z NEMOVITOSTI?

Obecně je zpětná hypotéka / SENIORENTA / renta z nemovitosti určena zejména lidem, kteří vlastní nemovitost a nemají žádné dědice, případně nikdo z dětí ani příbuzných jejich dům či byt nepotřebuje nebo nechce. V praxi je nejčastěji využívána forma doživotní renty pro zajištění vyšší životní úrovně seniorů. Využívána je tato forma zpětné hypotéky také k zajištění nadstandardní lékařské péče doma nebo v pečovatelských zařízeních. V některých případech je renta pro seniory využívána též jako pomoc dětem či vnoučatům se splácení hypotéky. Často je seniorská renta využívána také pro cestování v důchodu či pro celkové zabezpečení v penzi. Lepší životní úroveň v penzi je dnes již samozřejmým požadavkem dnešních seniorů. Více peněz v důchodu bez nutnosti stěhování je v současné době trendem v celé Evropě. Je možné využít i nemovitost zatíženou hypotékou či exekucí

PRŮBĚH A REALIZACE

Klient se obrátí na naši společnost s žádostí (telefonicky či prostřednictvím formuláře, emailu apod.) o nezávaznou nabídku SENIORENTY. Poté dojde z naší strany k ohodnocení nemovitosti a sestavení rozvrhu plateb renty z nemovitosti. Následuje příprava kompletní smluvní dokumentace a její předložení klientovi. Finální fází je návštěva notáře a doručení příslušných smluv na katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí zapíše nového vlastníka současně s věcným břemenem doživotního užívání a následně dochází k výplatě.

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE

Je pro nás velmi důležité, aby měli naši klienti o nabízeném produktu dostatek informací. Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět jakékoliv Vaše nezávazné dotazy. Můžete využít osobní konzultace, kterou si sjednáte telefonicky a navštívit nás v den a hodinu, které budou vyhovovat Vám, nebo Vás můžeme navštívit my na sjednaném místě. Na naše klienty nikdy nespěcháme! Pro konzultace je vyhrazeno vždy dostatek času. Diskuze probíhají v přátelské atmosféře, pro případné právní dotazy je k dispozici náš podnikový právník. 

NEZÁVAZNÝ POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro účely nezávazné nabídky.